Bivirkninger ved akupunktur?

Akupunktur bivirkningerAkupunktur er en meget gammel kinesisk behandlingsform, som i løbet af de sidste 40 til 50 år er blevet meget populær i Europa og andre vestlige samfund. Det er en behandlingsform, der ikke benytter sig at vestlig medicin og de bivirkninger, der ofte kommer i kølvandet på det. Derfor er det en behandlingsform, der kan anvendes på langt de fleste mennesker uanset alder.

Ganske få bivirkninger

Der er meget få bivirkninger i relation til behandlingen med akupunktur. Ifølge erfarne akupunktører er der dog nogle, og selvom de ikke kan betegnes som alvorlige gennemgår vi dem alligevel her.
Mindre men ret almindelige bivirkninger:
Det kan bløde en lille smule, når nålene tages ud
Der kan forekomme et mindre ubehag, der hvor nålen har siddet

Sjældnere bivirkninger:

  • Utilpashed og kvalme
  • Opstemthed
  • Døsighed
  • Svimmelhed og eventuel besvimelse

Nogle får en følelsesmæssig reaktion

Nogle klienter kan ifølge akupunktører opleve at få en følelsesmæssig reaktion på baggrund af behandlingen med akupunktur. Det kan imidlertid forklares med at klienten bliver hensat i en meget afslappet tilstand, der lader undertrykte følelser komme frem. Det kan virke stærkt pludselig at opleve stærke følelser, der ellers har været holdt i skak længe.

Kortvarig forværring af symptomer

Når man indleder et behandlingsforløb med akupunktur, kan ens symptomer blive kortvarigt forværrede. Akupunktører ser ofte dette og betragter det som en del af selve helbredelsesprocessen. Denne kortvarige forværring af ens symptomer skal altså ikke forveksles med bivirkninger, men derimod ses som et tegn på at behandlingen begynder at virke.

Akupunktur sammen med andre behandlingsmetoder

Akupunktur kan som hovedregel benyttes sammen med andre behandlinger både medicinsk behandling og terapeutisk behandling. Det eneste, man skal være opmærksom på, er, at der kan være en risiko for at bløde, hvis der samtidigt gives en blodfortyndende medicin.

Sterile nåle

Man skal selvfølgelig være opmærksom på, om den akupunktør, man skal behandles af benytter sterile engangsnåle. Her til lands vil man på det nærmeste aldrig komme ud for, at en akupunktør ikke bruger de sterile nåle. Får man behandling ved en akupunktur i et andet land, hvor det ikke er kutyme at anvende de sterile engangsnåle, er der naturligvis risiko for, at der opstår infektioner eller overføres sygdomme via en inficeret nål. Så være varsom med dette i udlandet.

Akupunktur er en ældgammel behandlingsform

Akupunktur har været anvendt igennem flere tusinde år i Kina og resten af Østen. Der er fundet spor at metalnåle i arkæologiske udgravninger, der er 3000-4000 tusinde år gamle og, der findes ligeledes meget gamle beskrivelser i Kina om akupunktur. Akupunktur er en del af den traditionelle kinesiske medicin og, der undervises i akupunktur på de kinesiske universiteter som del af lægeuddannelsen. Det er altså en behandlingsform, der er fuldstændig integreret i det kinesiske samfund.

Et anderledes teoretisk afsæt

Den traditionelle kinesiske medicin (TKM) og akupunkturen har imidlertid et helt andet teoretisk afsæt end det naturvidenskabelige afsæt, der gælder for den vestlige medicin og lægevidenskab. I TKM mener man, at sygdomme og lidelser kommer af en blokering af Qi, som er den livsenergi vi har i kroppen. Energien løber igennem de såkaldte meridianbaner og skal helst kunne strømme uhindret. Blokeres den forårsager det nemlig gener, lidelser eller sygdom. For at få en blokeret energi til at strømme frit igen, benyttes akupunkturen. Langs meridianbanerne findes en lang række punkter, som man via de tynde akupunkturnåle kan påvirke. Gøres det på den rette måde vil balancen i kroppen genoprettes og gener forsvinde og smerter lindres.

Benyttes på sygehuse

I det danske sundhedsvæsen er man ved at få øjnene op for akupunkturens gode egenskaber blandt andet som smertelindrende behandling. Fremfor at give vestlig medicin, som ofte har bivirkninger, får patienter på nogle sygehuse akupunktur både som smertelindring og som kvalmestillende behandling.