Hvad er Kinesiologi

kinesiologiIndenfor kinesiologi opfattes mennesket som en enhed, der består af kroppen, tankerne, følelserne, bevidstheden og meridianenergien. Disse forskellige områder indvirker indbyrdes på hinanden. Det vil sige, at et symptom, der viser sig i et område kan stamme fra et af de øvrige områder. Et eksempel fra dagligdagen er for eksempel, når man får smerter i maven på grund af nervøsitet. Danske kinesiologer betragter kinesiologi som en behandlingsform, der komplimenterer og supplerer det traditionelle sundhedssystem.

Kroppens energibaner

Behandlingsformen kinesiologi blev grundlagt i 1960’erne af en amerikansk kiropraktor ved navn George Goodheart, som udviklede metoden ud fra den tese, at man kan afdække meridiansystemets blokeringer, ved at afprøve musklers styrke. I kinesiologi arbejdes der derfor med meridianbanerne. Det er energibaner, der løber i kroppen. Via meridianerne transporteres energi rundt i kroppen og forsyner organer og muskler. Hvis en af meridianbanerne blokeres betyder det, at energistrømmen stopper. Det kan sammenlignes med, hvis en flod bremses af en dæmning. Efter dæmningen udtørrer floden, fordi den ikke får tilført vand. Når energistrømmen i en meridian blokeres bevirker det, at de muskler og organer, der berøres taber noget af deres evne til at fungere. De mangler simpelthen den nødvendige energi.

Kroppen heler sig selv

Det er et grundlæggende udgangspunkt i kinesiologi, at kroppen er skabt til at hele sig selv. Det vil sige rette op på sygdom og ubalancer. Kroppen gør det hele tiden, så vi tager det for givet i nogle sammenhænge. For eksempel heler et sår uden, at vi skal gøre noget for det. En forstuvet fod kommer sig igen osv. De store ressourcer, der ligger latent i kroppen trækkes frem i lyset gennem behandlingen med kinesiologi. Behandlingen sørger for at styrke livskraften, så de livgivende og sunde processer optimeres. Behandling med kinesiologi gør det nemmere at vælge de muligheder, der er gode for os og styrker os i hverdagen.

Kroppen har hukommelse

En af de karakteristiske ting ved kinesiologi er, at man fører en form for samtale med kroppen. Kroppens celler er i besiddelse af en hukommelse, som man udnytter til at få viden. Cellerne har lagret alle de oplevelser, vi har haft i livet – både de gode og de dårlige. I kinesiologi kommunikerer man med denne hukommelse ved at benytte den såkaldte muskeltest. Ved hjælp af den kan man kommunikere udelukkende med kroppen. Det vil sige, man går uden om det verbale sprog og hjernen.

Muskeltesten

Muskeltesten som benyttes i kinesiologi kan udføres på forskellige måder. Ofte foregår den dog ved hjælp af klientens arm, som strækkes ud fra kroppen. På den måde aktives den muskel, der skal testes. Behandleren nævner herefter det tema eller lignende, som der skal testes for eller klienten holder et specifikt produkt for eksempel et kosttilskud i den udstrakte arm. Herefter presser behandleren let nedad på klientens håndled. Klienten skal prøve at holde armens udstrakte stilling. Kan klienten holde armens stilling betyder det ”ja”, giver armen derimod efter betyder det ”nej”. Der er behandlere, der starter med nogle indledende tests, der har til formål at sikre muskeltestens resultater. For eksempel er det vigtigt, at klienten har drukket rigeligt med vand, så der er styr på væskebalancen.

At finde frem til belastningen

Ved at benytte muskeltesten, kan man finde frem til, hvad det er for en belastning kroppen ikke kan komme over og, hvornår den indtraf. Når mennesker skal lære noget nyt, møder nye mennesker, begynder i skole, skifter arbejde osv. lagrer vi alle situationens sanseoplevelser. Det kan være lyde, dufte, berøring, kropsstilling mv. Føler et skolebarn sig for eksempel udenfor, mens det lærer en del af alfabetet, kan barnets nervesystem senere i livet reagere negativt overfor de selvsamme bogstaver. I kinesiologi operere man som sagt på celleplan og kan derfor finde ind til, hvad det er nervesystemet har modstand mod og hvorfor.

Læs om akupunktur her